Házirend

A Laserpark területére tilos bármilyen ételt és italt behozni!
A Laserpark területén tilos dohányozni!

Jelen házirend célja, hogy minden Felhasználó a Laserparkban töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse.

A Felhasználók a Laserparkba történő foglaláskor – de legkésőbb Laserpark Játékmesterek játékra vonatkozó tájékoztatását követően és a pályára lépést megelőzően kötelesek a Laserpark Házirendjét elfogadni és magukra nézve kötelezőnek elismerni, és azt maradéktalanul betartani.

Foglalás, Díjfizetés, Érkezés

 • A foglalt időpontra az érkezés 15 perccel korábban történik. Az érkezési időt kérjük betartani, mivel nem áll módunkban sem előbb, sem később kezdeni a játékokat.
 • A pályák használatához előzetesen on-line vagy személyesen időpontot kell foglalni, majd azt foglaló személyes megfizetésével kell véglegesíteni. A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel és másra át nem ruházható.
 • Foglalás leadásakor a Felhasználó a Laserpark Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, a foglalás egyedi megállapodásnak minősül.
 • Születésnap foglalása esetén a játék és az ünneplés sorrendje a foglalások számától függően bármikor változhat, előzetes egyeztetés nélkül.
 • A pályák használata csak abban az esetben kizárólagos, amennyiben a játékban részt vevő Felhasználók száma eléri a 24 főt. Zártkörű a pályák használata továbbá a születésnapos rendezvényeken is. A legalacsonyabb foglalható létszám 10 fő, ennek a díját minden esetben meg kell fizetni.
 • A Laserpark pályákat 8 éven aluli gyermekek nem használhatják és oda nem is léphetnek be. 14 éves korig a gyermek kizárólag felnőtt jelenlétében játszhat. Kiskorú gyermek testi épségéért törvényes képviselője vagy a vele érkező felnőtt felel.
 • Ha a Felhasználó a lefoglalt időpontban nem jelenik meg, az adott foglalót elveszíti.
 • Felhasználó köteles a játékban részt vevő személyek száma alapján számított Szolgáltatási Díjat, de legalább a foglalás során megadott létszám után fizetendő Szolgáltatási díjat megfizetni.
 • A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, és kizárólag akkor veheti igénybe, ha arra alkalmas állapotban jelenik meg a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén. A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a játékból kizárni vagy akár a Foglalás alapján létrejött szerződéstől elállni, ha úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nincs a Házirendben meghatározott állapotban.
 • Értékes tárgyak, szemüvegek, ruhák és egyéb vagyontárgyak megrongálódásáért vagy elveszítéséért a Laserpark semmilyen felelősséget nem vállal. Akkor sem, ha azok a szekrényekben kerültek elhelyezésre.

Személyes tárgyak elhelyezése, öltözet

 • Laserpark Budapest területére higiéniai okokból nem szabad behozni ételt és italt.
 • Laserpark a személyes tárgyak elhelyezéséhez értékmegőrző szekrényeket és (óvadék nyújtása esetén) lakatot bocsát rendelkezésre. Az értékmegőrző szekrényekben a személyes szükségletet biztosító szokásos használati tárgyak és ruhadarabok helyezhetők el.
 • Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszert le kell venni a pályára lépés előtt le kell venni.
 • Éles és hegyes tárgyakat a pénztárnál a belépés előtt le kell adni.
 • A Laserpark pályáira a kis női kézitáskán kívül nem szabad behozni semmiféle táskát, hátizsákot, szatyrot.
 • A Laserpark Budapest területén gyúlékony anyag, nyílt láng (pl. konfetti, tűzijáték, gyertya, cigaretta) használata, labdázás, rollerezés szigorúan tilos.

Játék közben betartandó szabályok

 • A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, és kizárólag akkor veheti igénybe, ha arra alkalmas, józan állapotban jelenik meg a Laserparkban.
 • Laserpark játékmesterek a játék megkezdése előtt minden esetben ismertetik a játék szabályait, valamint a felszerelések használatát a Felhasználókkal, valamint tájékoztatnak a kijáratok és vészkijáratok pontos helyéről, és a betartandó biztonsági előírásokról . Felhasználók a játékmester ismertetését követően kötelesek az elhangzottak megértéséről, elfogadásáról és betartásáról nyilatkozni. Amennyiben Felhasználó nem vállalja kifejezetten a Laserpark játékmester által ismertetett szabályok betartását, úgy Laserpark jogosult megtagadni a pályára lépést és a játék megkezdését és/vagy a Felhasználót a játékból kizárni vagy akár a Foglalás alapján létrejött szerződéstől elállni.
 • Felhasználó felel a lasertag játék és a fegyverek szabályos és rendeltetésszerű használatáért. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Szolgáltató nem felel.
 • A dizájnberendezésekre, dekorációkra nem szabad felmászni. A játékokat és berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni, kétség vagy esetleges meghibásodás, káreset észlelésekor a Laserpark munkatársaihoz kell fordulni.
 • A lézer játékfegyvereket csak és kizárólag játékra lehet használni, egymás testi épségének sértése vagy veszélyeztetése tilos.
 • A Laserpark csapatának utasításait minden esetben követni kell. A Házirend és az ÁSZF rendelkezéseit sértő, erőszakos, agresszív, játékszabályokat be nem tartó személyt a Laserpark munkatársa jogosult a játékból kitiltani és felszólítani a pálya elhagyására.

Felelősség

 • A Laserparkot és játékeszközöket mindenki saját felelősségére használja.
 • A Laserpark területére bevitt tárgyakban keletkezett kár és hiány, valamint személyi sérülés esetére a Laserpark a felelősségét kizárja.
 • A késői érkezésből eredő problémákért, a késés miatti rövidebb játékidőért a Laserpark nem felel.A Laserpark berendezésében, puskákban, sisakokban okozott kárt és hiányt a kár ill. hiány okozója köteles megtéríteni. Szándékos rongálás és károkozás rendőrségi feljelentést vonhat maga után.
 • Ha egy kísérő személy a 18 éven aluli gyermekét egyedül hagyja, és távozik a Laserparkból ezt saját felelősségére teszi. A Laserpark nem vállal semmiféle felelősséget a gyermekért, a gyermek által okozott kárért, esetleg balesetért.

Egyéb

 • A Felhasználó és a vele érkező vendégek a Laserparkba való belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Laserpark a Laserpark területén készült csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, a Laserpark Budapest promóciós célra felhasználja.

 

Köszönjük
Laserpark