Adatkezelési Szabályzat

 

A jelen adatkezelési tájékoztató az Elevenpak Kft. („Adatkezelő”) által üzemeltetett Laserpark Budapest („Laserpark”) használata, valamint a tájékozódásra, foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felület (www.laserpark.hu) látogatóként történő használata („Érintett”) esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza.

Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztató alapján, az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

1. AZ ADATKEZELŐ

Név: Elevenpark Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.
Cégjegyzéket vezető bíróság:
Cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg. 13-09-130348
Az adatkezelés helyszíne: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
A tényleges adatkezelés webhelye: www.laserpark.hu („weboldal”)  E-mail elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. AZ ADATKEZELÉS SORÁN KÖVETETT ELVEK ÉS CÉLOK

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél eléréséhez alkalmas, ezzel összefüggésben Adatkezelő védi az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő megismerje a Laserpark látogatóinak igényeit, és hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmat és szolgáltatást, továbbá online-jegyvásárlás esetén megfelelő biztonságot nyújthasson. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja fel.

3. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Adatkezelő az alábbi sütik használata, jegyvásárlás, számlázás, hírlevél küldési tevékenysége során és a kamerák használata, fényképek és felvételek készítése közben az alábbi adatkezelési folyamatokat végzi:

3.1 Sütik (cookies) használata

Adatkezelő a www.laserpark.hu weboldalon sütiket használ. A sütik (cookies) információkat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyeket az internetböngészője a számítógépének merevlemezén tárol. A sütik lehetővé teszik a webalkalmazás számára, hogy az Ön preferenciáira vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az igényeihez igazíthassa működését, illetve ahhoz, hogy kiderüljön Ön mit szeret és mit nem.

A sütikre vonatkozó külön szabályzat itt érhető el.

Adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében; a weboldalon található tartalom fejlesztése a látogatók által támasztott igényeknek megfelelően
Adatkezelés jogalapja: A sütik használatára vonatkozóan adott kifejezett hozzájárulás.
Adatkezelés időtartama: A sütik Érintett által történő törléséig
Adatok törlése, módosítása: A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak a számítógépén és törölheti azokat, továbbá az adott, vagy valamennyi weboldal sütijeit letilthatja. Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy az utasítsa el a sütiket vagy figyelmeztesse Önt, ha eszközére sütiket küldenek.

3.2 Szolgáltatás igénybe vétele: időpontfoglalás, jegyvásárlás

Érintett a weboldal jegyvásárló felületén online is vásárolhat jegyet, valamint foglalhat időpontot. Erről tovább tudnivalókat ld. a GY.I.K.-ban és az Általános Szerződési Feltételekben (IV. B. fejezet). Jegyvásárlás során az alábbi adatkezelés történik:

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail, lakcím
Adatkezelés célja: Időpontfoglalás szolgáltatás biztosítása; Számlaadási kötelezettségnek való megfeleltetés; az Érintettel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek, Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (kötelező jogszabályi rendelkezés)
Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév; Adatkezelési cél megvalósulásához szükséges időtartam
Adatok törlése, módosítása: Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról (a megadott bankkártya adatokról) az Adatkezelő nem szerezhet tudomást, mivel a fizetőoldal az Adatkezelőtől független, védett internetes oldal.

3.3 Számlázás

A foglalás visszaigazolását követően Adatkezelő jogosult az Érintett által indított jegyvásárlás ellenértékét számlázni. Ehhez a következő adatokra van szükség:

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, e-mail, telefonszám, számlázási cím (lakhely)
Adatkezelés célja: Számlaadási kötelezettségnek megfelelés; az Érintettek részére online bankkártyás vásárlás esetén ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring
Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés); Adatkezelő jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

3.4 Hírlevél küldése

A regisztráció során Vendég engedélyezheti Adatkezelő számára hírlevél e-mailen történő küldését Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan (promóciós e-mailek, értesítések, ajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, emlékeztetők).

A feliratkozással az Érintett beleegyezik az itt megadott személyes adatainak hírlevél küldés céljára történő kezeléséhez és elfogadja az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját.

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, email cím
Adatkezelés célja (1): Kapcsolattartás ügyfelekkel, megrendelt termékkel, rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás, értesítés esetleges változások esetén, tájékoztatás küldése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének biztosítása)
Adatkezelés időtartama: Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törléséig.

Adatkezelés célja (2): Hírlevél feliratkozóknak az Adatkezelő tevékenységéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, számos programról, hírről tájékoztatás, emlékeztetők vagy információk küldése meghatározott rendezvényről vagy az abban bekövetkezett esetleges változásokról.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig
Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését, kiegészítését, törlését.

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő (év, hónap, nap)
Adatkezelés célja (3): Törzsvásárlói tagsággal (Funandmore.club) kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, Érintett tájékoztatása Adatkezelő tevékenységéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, számos programról, hírről, emlékeztetők vagy információk küldése meghatározott rendezvényről, születésnapi kedvezmény nyújtása

Adatkezelés jogalapja: Funandmore.club törzsvásárlói tagságra vonatkozó jogviszony
Adatkezelés időtartama: Tagság megszűnéséig vagy a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig
Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését, kiegészítését, törlését.

3.5 Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

Adatkezelő a Laserparkban videókamerákat üzemeltet. A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó külön tájékoztató itt érhető el, valamint tartalma kifüggesztve megtalálható a Laserpark bejáratánál. A kamerás adatkezelés az alábbiak szerint történik:

Kezelt személyes adatok: Az Érintett képmása
Adatkezelés célja (1): Érintett életének és testi épségének, egészségének megóvása, biztonsági előírások helyes betartásának ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés (lásd Általános Szerződési Feltételek VII. 3. pont)
A Laserpark területére történő belépés (Érintett ráutaló magatartásával) a kamerák jogszerű használatának Érintett általi egyértelmű és határozott tudomásulvételét jelenti
Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok zárolását, módosítását, törlését.

Kezelt személyes adatok: Az Érintett képmása
Adatkezelés célja (2): A Laserpark berendezései és kereskedelmi egységei, a Vendégek, Érintettek és az Adatkezelő munkavállalóinak személyes vagyontárgyai tekintetében szükséges vagyonvédelem (lopás- és betörésvédelem), mint a jogsértések észlelése, megelőzése, a gyanúsított tettenérése, illetve mindezek bizonyítása mind hatósági, mind bírósági szervek előtt.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés (lásd Általános Szerződési Feltételek VII. 3. pont) A Laserpark területére történő belépés (Érintett ráutaló magatartásával) a kamerák jogszerű használatának Érintett általi egyértelmű és határozott tudomásulvételét jelenti.
Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok zárolását, módosítását, törlését.

Kezelt személyes adatok: Az Érintett képmása
Adatkezelés célja (3): Az irodai helyiségben a pénzkezelés és irodai mozgás megfigyelése.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés (lásd Általános Szerződési Feltételek VII. 3. pont) A Laserpark területére történő belépés (Érintett ráutaló magatartásával) a kamerák jogszerű használatának Érintett általi egyértelmű és határozott tudomásulvételét jelenti.
Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok zárolását, módosítását, törlését.

Kezelt személyes adatok: Az Érintett képmása
Adatkezelés célja (4): A Laserpark működésének bemutatása a saját Facebook, Instagram és Youtube felületeken.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés (lásd Általános Szerződési Feltételek VII. 4. pont) A Laserpark területére történő belépés (Érintett ráutaló magatartásával) a kamerák jogszerű használatának Érintett általi egyértelmű és határozott tudomásulvételét jelenti.

4. ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Adatkezelő az Érintettől megszerzett személyes adatokat csak meghatározott, jogszabályban rögzített adatfeldolgozó számára adhatja át.

Adatkezelő vállalja, hogy Érintett számára bármilyen további szolgáltatást csak az Érintett kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi címzetteknek továbbítja az adatokat:

Címzett neve: OTP Mobil Kft.
Címzett elérhetősége: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Címzett tájékoztatója: http://simplepay.hu/vasarloknak/ és

Adatkezelés célja: Bankkártyás jegyvásárlás lebonyolítása; Számlaadási kötelezettségnek megfelelés
Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)
Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

Címzett neve: Kulcs-Soft Nyrt.
Címzett elérhetősége: http://www.kulcs-soft.hu/

Adatkezelés célja: Számlaadási kötelezettségnek való megfelelés
Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)
Adatkezelés időtartama: Adó jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését, illetve törlését.

5. AZ ADATOK TÁROLÁSA ÉS MEGISMERÉSE

Az adatokat Adatkezelő saját szerverén és számítógépein, papír alapon és digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél székhelyén található számítógépes rendszerekben tárolja.

A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói közül csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá.

Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza, és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, karbantartásáról, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

6. AZ ÉRINTETT JOGAI, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Érintett kérheti a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, módosítását, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

6.1 Tájékoztatás kérése

Az Érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e adatkezelés a személyes adatai vonatkozásában.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban tájékoztatást ad a Vendég Adatkezelő által
1. kezelt adatairól;
2. azok forrásáról;
3. az adatkezelés céljáról;
4. jogalapjáról;
5. időtartamáról, továbbá
6. az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.2 Hozzájárulás visszavonása

Érintett hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) megadott hozzájárulását az Adatkezelő székhelyére címzett levélben (2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.) vagy elektronikus üzenet útján (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bármikor visszavonhatja.

6.3 Tiltakozás

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adat kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen ha az Érintett gyermek;
- ha a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik;
- jogszabályban meghatározott egyéb ok esetén.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. Amennyiben Érintett az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6.4 Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa.

6.5 Az adatok helyesbítése és törlése

Ha a személyes adat a pontatlan, helytelen vagy hiányos, és a megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Az adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha
- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy kezelték;
- Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni szükséges.

Nem kell törölni az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés szükséges
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítése céljából;
- jogos igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, módosításról vagy törlésről az Érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

6.6 Az adatkezelés korlátozása

Az Adatkezelő az Érintett kérésére az adatkezelést korlátozza, ha
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, de helyette kéri a felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama arra az időtartamra vonatkozik,
- amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- ameddig az érintett kérését megalapozó jogos érdek fennáll.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy közérdekből lehet kezelni.

6.7 Igényérvényesítés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az indított eljárás elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Az eljárás – az Érintett választása szerint – saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan, más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató weblink (utalás, ugrópont), ahol az Adatkezelőnek nincs befolyása a személyes adatok kezelésére, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Vendég hozzájárulása önkéntes, és azt megfelelő tájékoztatás birtokában, kifejezett nyilatkozatban adja meg Adatkezelő részére. Vendég hozzájárulása jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken bármikor visszavonható.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, kérjük ne adja meg a személyes adatait az Adatkezelő weboldalán és/vagy a Laserpark ügyfélszolgálatán. Adatkezelő szolgáltatásait csak az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak teljeskörű elfogadása esetén nyújthatja az Érintett részére.

Hatályos: Budapest, 2019. augusztus 1.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom
 

Laserpark Budapest

Budapest 1117 | Hengermalom út 19-21. | Új Buda Center |
mail@laserpark.hu | Laserpark: 06 1 444-5040


© Laserpark. All Rights Reserved.