Házirend

I. Általános információk

Jelen házirend célja, hogy minden Vendég a Laserpark Budapestben („Laserpark”) töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse.

A Laserparkot az Elevenpark Kft. üzemelteti („Üzemeltető”).

Foglaláskor a Vendég elfogadja a Laserpark Általános Szerződési Feltételeit (http://laserpark.hu/aszf/).

A Laserpark a rendeltetésének és jelen Házirendnek megfelelően használható. Bármilyen kérdés merülne fel, kérjük, forduljon a Laserpark kollégáihoz segítségért.

A Laserpark területén semmiféle kereskedelmi tevékenység nem megengedett, beleértve a promóciós, értékesítési tevékenységet és kereskedelmi célú felvétel-készítést.

II. A Laserparkba történő belépés

A belépésnek a következő feltételei vannak:

  1. Érvényes foglalás.
  2. Kiegyensúlyozott fizikai és mentális állapot.
  3. Legalább 8 éves életkor.
  4. 14 éves korig felnőtt kísérő.
  5. Felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése a játék megkezdése előtt kötelező.

Diákjegy vásárlása esetén Vendég felszólításra köteles az életkort igazolni, érvényes diákigazolvány felmutatásával.

A Laserpark teljes területére tilos bármilyen étel és ital behozatala, annak a park területén történő fogyasztása, valamint az egész park területén szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

A Laserparkba tilos nagyméretű táskát behozni. A Laserpark a személyes tárgyak elhelyezéséhez értékmegőrző szekrényt bocsát rendelkezésre, melyek kulcsáért 2000 Ft letétet kell átadni, ami a kulcs visszaadásánál visszajár. Az értékmegőrző szekrényekben a személyes szükségletet biztosító szokásos használati tárgyak és ruhadarabok helyezhetők el. A letéti díj az adott napra vonatkozik, visszatérítése csak az érkezés napján lehetséges. 

Nem megengedett a Laserparkba belépni alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt vagy olyan betegség esetén, amely a Laserpark rendeltetésszerű igénybevételét akadályozhatja, vagy amely a betegnek önmagának, harmadik személynek vagy a Lasperparknak aránytalan veszélyt okozhat.                 

A Vendégek a Laserparkba történő foglaláskor – de legkésőbb Laserpark Játékmesterek játékra vonatkozó tájékoztatását követően és a pályára lépést megelőzően kötelesek a Laserpark Házirendjét elfogadni és magukra nézve kötelezőnek elismerni, és azt maradéktalanul betartani.

A foglalt időpontra az érkezés 15 perccel korábban történik. Az érkezési időt kérjük betartani, mivel nem áll módunkban sem előbb, sem később kezdeni a játékot. A késői érkezésből eredő problémákért, a késés miatti rövidebb játékidőért a Laserpark nem felel.

A Laserpark szolgáltatásait kizárólag online vagy a helyszínen előzetesen megvásárolt jegy birtokában lehet igénybe venni. A jegyek típusai, árai és egyéb díjak („Szolgáltatási Díj”) a http://laserpark.hu/arak-nyitva-tartas/ oldalon találhatóak meg, valamint a Laserpark pénztáránál, és - online foglalás esetén - a foglaláshoz használt weboldalon elérhetőek. A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel és másra át nem ruházható.

Születésnap foglalása esetén a játék és az ünneplés sorrendje a foglalások számától függően bármikor változhat, előzetes egyeztetés nélkül.

III. A Laserpark használata

A pályák használata minden esetben kizárólagos (zártkörű). A minimum foglalási létszám 10, a maximum foglalási létszám 22 fő. Zártkörű a pályák használata a születésnapos rendezvényeken is.

A Laserpark pályákat 8 éven aluli gyermekek nem használhatják és oda nem is léphetnek be. 14 éves korig a gyermek kizárólag felnőtt jelenlétében játszhat. Kiskorú gyermek testi épségéért törvényes képviselője vagy a vele érkező felnőtt felel.

Ha a Vendég a lefoglalt időpontban nem jelenik meg, az adott foglalót elveszíti.

Vendég köteles a játékban ténylegesen részt vevő személyek száma alapján számított Szolgáltatási Díjat, de legalább a minimum 10 fős létszám után fizetendő Szolgáltatási díjat megfizetni.

A Vendég a Laserpark szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére, és kizárólag akkor veheti igénybe, ha arra alkalmas állapotban jelenik meg a szolgáltatás teljesítésének helyszínén. Az Üzemeltető jogosult a Vendéget a játékból kizárni vagy akár a Foglalás alapján létrejött szerződéstől elállni, ha úgy ítéli meg, hogy a Vendég nincs a Házirendben meghatározott állapotban.

Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszereket a pályára lépés előtt le kell venni. Szemüveget – amennyiben erre lehetőség van – javasoljuk játék előtt levenni. Rágógumi fogyasztása a játék ideje alatt tilos!

A Laserpark pályáira nem szabad behozni semmiféle eszközt amely sérülést okozhat, éles vagy hegyes tárgyakat, táskát, hátizsákot vagy szatyrot.

A Laserpark területén gyúlékony anyag (pl. konfetti), nyílt láng (pl. petárda, tűzijáték, gyertya, cigaretta) használata, labdázás, rollerezés szigorúan tilos.

IV. Játék közben betartandó szabályok, utasítások követése

A Vendég a szolgáltatást kizárólag akkor veheti igénybe, ha arra alkalmas, józan állapotban jelenik meg a Laserparkban.

A Laserpark játékmesterek a játék megkezdése előtt minden esetben ismertetik a játék szabályait, valamint a felszerelések használatát a Vendégekkel, valamint tájékoztatják őket a kijáratok és vészkijáratok pontos helyéről, és a betartandó biztonsági előírásokról. Vendégek a játékmester ismertetését követően kötelesek az elhangzottak megértéséről, elfogadásáról és betartásáról nyilatkozni. Amennyiben Vendég nem vállalja kifejezetten a Laserpark játékmester által ismertetett szabályok betartását, úgy Laserpark jogosult megtagadni a pályára lépést és a játék megkezdését és/vagy a Vendéget a játékból kizárni vagy akár a Foglalás alapján létrejött szerződéstől elállni.

Vendég felel a lézertag játék és a fegyver szabályos és rendeltetésszerű használatáért. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Laserpark nem felel.

A dizájnberendezésekre, dekorációkra nem szabad felmászni. A játékokat és berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni, kétség vagy esetleges meghibásodás, káreset észlelésekor a Laserpark munkatársaihoz kell fordulni.

A lézer játékfegyvereket csak és kizárólag játékra lehet használni, egymás testi épségének sértése vagy veszélyeztetése tilos.

A Laserpark csapatának utasításait minden esetben követni kell. A Házirend és az ÁSZF rendelkezéseit sértő, erőszakos, agresszív, játékszabályokat be nem tartó személyt a Laserpark munkatársa jogosult a játékból kitiltani és felszólítani a pálya elhagyására.

V. Felelősség

A Laserparkot és játékeszközöket mindenki saját felelősségére használja. Az Üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak. Az Üzemeltető különösen nem felel más vendég magatartásáért.

A Laserpark területére bevitt tárgyakban keletkezett kár és hiány, valamint személyi sérülés esetére a Laserpark a felelősségét kizárja. Értékes tárgyak, szemüvegek, ruhák és egyéb vagyontárgyak megrongálódásáért vagy elveszítéséért a Laserpark semmilyen felelősséget nem vállal. Akkor sem, ha azok a szekrényekben kerültek elhelyezésre.

A késői érkezésből eredő problémákért, a késés miatti rövidebb játékidőért a Laserpark nem felel. A Laserpark berendezéseiben, mellényekben és a fegyverekben okozott kárt és hiányt a kár ill. hiány okozója köteles megtéríteni. Szándékos rongálás és károkozás rendőrségi feljelentést vonhat maga után.

A nagykorú Vendégek tartoznak felelősséggel az általuk felügyelt kiskorú vendégért. Ha egy kísérő személy a 18 éven aluli gyermekét egyedül hagyja, és távozik a Laserparkból ezt saját felelősségére teszi. A Laserpark nem vállal semmiféle felelősséget a gyermekért, a gyermek által okozott kárért, esetleg balesetért.

Kár esetén jegyzőkönyv felvétele történik.

VI. Kárigények intézése

Az ÁSZF VI. pontja tartalmazza a kárigények intézésére vonatkozó részletes szabályokat. Felelősségbiztosítás-technikai okokból az esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be kell jelenteni, baleseti jegyzőkönyv – a személyzettel együtt való – felvétele mellett; másrészt a kárigényt 6 hónapon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

VII. Kamerák használata, fénykép és videófelvétel készítése

Vendég a Laserparkba való belépéssel, mint ráutaló magatartással elfogadja, hogy Üzemeltető a Laserpark területén csoportos, tömegfelvételnek minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít, és azokat online (honlap, Facebook, Instagram, Youtube) felületein felhasználja, valamint tudomásul veszi, hogy a Laserpark területén biztonsági és vagyonvédelmi okokból Üzemeltető kamerákat helyezett el. Erre Üzemeltető a Laserparkba történő belépéskor külön felhívja a figyelmet. A Vendégek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Tájékoztatótartalmazza, a kamerákra vonatkozó részletes tájékoztatást pedig a „Tájékoztató kamerák működtetéséről tartalmazza.

VIII. A Laserpark elhagyása

A Laserpark elhagyásakor a belépőjegy érvényét veszíti.

 

Budapest, 2019.június

 
 

Laserpark Budapest

Budapest 1117 | Hengermalom út 19-21. | Új Buda Center |
mail@laserpark.hu | Laserpark: 06 1 444-5040


© Laserpark. All Rights Reserved.